Медикаментозно лечение на остра и хронична болка

Лечението на болката изисква правилна диагностика и  специфичен подход (комбинация от различни групи медикаменти и методи на лечение). Най-често  използваните медикаменти са от групата на: нестероидни противовъзпалителни средства, антидепресанти, противогърчови медикаменти, мускулни релаксанти, неопиатни и опиатни аналгетици. Съвременните методи на лечение на болката наречени интервенционални процедури  включват: Регионални нервни блокове, епидурално въвеждане на медикаменти, Криоаблация (замразяване на нерв) и Радиофреквентна аблация (спиране на провеждане на болката по нерва чрез високочестотен импулс). Двете основни категории болка са остра и хронична.