Преданестезиологична консултация

Крайните цели на предоперативната анестезиологична оценка са да се намали хирургичната и анестетичната периоперативна заболеваемост или смъртност на пациента и той се върне към нормалното си ежедневие възможно най-бързо. Периоперативният риск е многофакторен и зависи от предоперативното медицинско състояние на пациента, инвазивността на хирургичната процедура и вида на прилаганата упойка. По време на консултацията се получава  информация за съпътстващи заболявания и операции до момента, физикален преглед, лабораторни изследвания и допълнителни консултации, ако е необходимо.