Диагностични и терапевтични блокове на периферни нерви

Нервните анестетични блокове са процедури, при които локален анестетик се инжектира около периферен нерв, за да се спре временно провеждането на нервни импулси за болка. Ефектът на такъв тип обезболяване е временен, тъй като действието на анестетика е обратимо. Нервните блокове са единственият начин за спиране на болката в сравнение с аналгетиците които само я намаляват. Терапевтичните блокове се използват за лечение на остра болка, тяхната основна полза се състои в осигуряването на защита от случайна болка. При хронична болка се използват диагностични блокове, които предхождат миниинвазивните процедури като крио- и радиофреквентна аблация.

Статии

Диабетна Полиневропатия

Диабетната невропатия е вид увреждане на нервите, което може да възникне, ако имате диабет. Високата…

Болка в коляното

Болката в коляното е често срещано оплакване, което засяга хора от всички възрасти. Тя може…