Криоаблация на периферни и спинални нерви под ехографски контрол

Криоаблацията (замразяване на нерв) е съвременен начин за лечение на болката, чрез който се създават ледени кристали около увредения нерв чрез игла, въведена през кожата, по която тече течен азот. Криоаблацията временно спира функционирането на нерва и усещането за болка без да уврежда нервната структура. По този начин се постига премахване на болката от 6 месеца до 2 години. Предимства на Криоаблацията – няма риск от повторна болка, няма белег на кожата от процедурата, удобна за пациенти с пейсмейкър, няма риск от запушване на съдове, може да се повтори, защото нерва се възстановява, прави се през кожата, миниинвазивност под локална анестезия, без престой на пациента в болница и бързо връщане на пациента към нормална активност. Клинично приложение на Криоаблацията – Тригеминална болка; Гръдна болка причинена от: гръдни операции, хронична болка след фрактури на ребра, болка причинена от херпес зостер с гръдна локализация; Коремна болка; Болка в областта на гърба и долни крайници; Фантомна болка – след ампутация на долен крайник; Болка в областта на горни крайници; Диабетна полиневропатия.