Хронична болка след смяна на тазобедрена става

Увреждането на нерви е сравнително рядко, но потенциално тежко усложнение при смяна на тазобедрената става. Честотата варира от 0,6% до 3,7% и е най-висока при пациенти с вродени аномалии и предишна операция на тазобедрената става.  Най-често засегнатите нерви са: седалищен нерв бедрен нерв обтураторен нерв горен глутеален нерв латерален бедрен кожен нерв   Увреда на…

Какво представлява съвременният подход при лечение на хронична болка

Хроничната болка се определя като сложен и многофакторен проблем, който продължава три месеца и повече. Не винаги има известна причина за хроничната болка, докато в други случаи болката е продължителен симптом на нараняване или заболяване. Когато болката продължи известно време, настъпват промени в гръбначния мозък, вследствие на което мозъкът възприема болката по различен начин. Това води до…

Към Всички Статии